Deca se najkvalitetnije, najbolje i najbrže razvijaju u sistemu dobro formiranih odnosa oko njega, koji mu omogućavaju stimulativno okruženje i dobru podršku za njegov razvoj.

Ključni temelji razvoja proističu iz direktnog odnosa deteta i osobe koja brine o njemu ( staratelj, roditelj). Zato nam je važno da zajedno sa porodicom nastavimo da brinemo o deci , kako bismo zajedno gradili sistem kvalitetnih odnosa sa detetom i oko njega.

Vrtić, kao sistem koji se nadovezuje na roditeljsku brigu o detetu , treba da nastavi da gradi zdrave i kvalitetne relacije i odnose. Odnose koje dete formira u najranijem periodu života, preneće u odnose tokom života. Zato Vas pozivamo da prve dane u kolektivu provedemo zajedno.

Polaskom u vrtić, vaspitači, prostor, druga deca ne predstavljaju u prvom kontaktu sigurnu bazu detetu. Oni su za njega nepoznati. Zato u vrtić idemo zajedno , sa onim odraslim osobama sa kojima dete ima jaku afektivnu povezanost, u koje veruje i sa kojima se oseća sigurno.

Proces prilagođavanja dece na jaslice ne odvija se podjednako kod sve dece. Jedan od zadataka porodice i vrtića jeste da pomogne deci, koja prvi put dolaze u vrtić, da se što lakše naviknu na novu situaciju. Prilagođavanje deteta na vrtić zavisiće od karakteristika deteta (temperament, individualne osobine, porodična atmosfera…); od vrtića (program adaptacije, broj dece, opremljenost itd.); od ranog iskustva deteta u odnosu sa primarnim starateljem, najčešće majkom, tj. na koji način majka prepoznaje, razume detetove potrebe i na koji način pruža brigu i zadovoljava potrebe deteta za razvijanjem odnosa meću njima i od vaspitača.

Zadatak odraslih je da podrže dete u tom periodu. Uz prisustvo roditelja sa decom prvih dana njihovog boravka u vrtiću, deca lakše upoznaju novu situaciju u kojoj su se našla – upoznaju prostor, istražuju ga, prihvataju druge odrasle osobe, istražuju igračke… Roditelj svojim prisustvom u jaslicama pruža detetu sigurnost da ono može da krene u istraživanje. Roditelj tokom boravka u jaslicama pomaže detetu da prihvati medicinske sestre vaspitače , odnosno vaspitače, kao nekoga ko će o njima brinuti dok su u vrtiću – roditelj je spona između deteta i med.sestara vaspitača.

Preporuke koje Vašem detetu i Vama mogu pomoći u olakšavanju perioda prilagođavanja na kolektiv (adaptacija):

  • Prihvatite predstojeći period adaptacije kao očekivanu krizu u razvoju Vašeg deteta
  • Budite mu podrška za uspešno prevazilaženje zadataka koji su pred njim Vašim aktivnim učešćem u samom procesu adaptacije tokom septembra meseca
  • Mnogi roditelji su uplašeni, zabrinuti ili zbunjeni, ali bitno je da znate da se većina roditelja slično oseća u situaciji prvog dužeg odvajanja od deteta
  • Budite strpljivi, smireni, pozitivno raspoloženi kada ste sa sa detetom u vrtiću, od Vašeg odnosa prema celokupnoj situaciji zavisiće i raspoloženje deteta
  • Potrebno je da imate poverenje u vrtić, da znate da o vašem detetu brinu profesionalci.
  • Pokušajte da uskladite ritam dnevnih aktivnosti deteta (vreme obroka, dnevnog odmora…) kod kuće kao što će to biti u vrtiću(okvirni ritam u vrtiću: doručak oko 8:00; dnevni odmor oko 11:00; ručak oko 13:00) kako bi dete imalo što manje promena na koje treba da se navikne.

PREDLOŽENI MODEL ADAPTACIJE

Proces prilagođavanja je organizovan kroz nekoliko koraka:

Prvi korak: Deca su u vrtiću zajedno sa roditeljima podeljeni u dve grupe. Okvirno, prva grupa dolazi od 08.00 do 09.00 časova, druga grupa od 09.30 do 10.30 časova. Prva grupa dobija doručak, a druga užinu.

Drugi korak: Deca borave po sat vremena, u istim terminima bez prisustva roditelja.

Treći korak: Grupe dece spajaju i borave kratak period (sat, dva). Postepeno se produžava njihov boravak a dužina boravka deteta se prilagođava individualno, u skladu sa njihovim potrebama i potrebama porodice.

Četvrti korak: Deca ostaju duži period u vrtiću (i tokom dnevnog odmora,ručka) prateći potrebe deteta i roditelja.

Vreme koraka u danima određuju stručni radnici (medicinske sestre vaspitači , odnosno vaspitači i stručni saradnici) u dogovoru sa roditeljima. Proces prilagođavanja u jaslicama obično traje nekoliko nedelja, dok za stariju decu traje nekoliko dana. Kako biste mogli pružiti podršku Vašem detetu, potrebno je da planirate slobodne dane koje ćete provesti sa nama kada dete krene u vrtić. Više informacija ćete dobiti na roditeljskim sastancima na koje će Vas pozvati vaše medicinske sestre-vaspitači, odnosno vaspitači.

Uz Vaše medicinske sestre vaspitače, odnosno vaspitače, o Vašoj deci brini čitav tim stručnih radnika.